Velkommen hos JJ-Grus A/S

 

JJ Grus

 

JJ-Grus A/S driver grusgrav i Låsby og Nysum.

Vi forædler råstoffer som sand, grus og sten til bygge- og anlægsindustrien.

Endvidere modtager vi uforurenet byggeaffald så som asfalt, tegl, beton og glas på vores mellemdeponi, hvor det sorteres og nedknuses til genanvendelse som vejmateriale m.m.

Nedknusning af asfalt, tegl/beton og sten udføres også på oprindelsesstedet med vores mobile knuseanlæg.

 

Støttelogo Børn&Unge dec14-maj15